علت بسته شدن چشم جوجه اردک

۱۳۹۹/۵/۱۵

بسته شدن چشم جوجه اردک می تواند دلایل بسیاری داشته باشد.
گرد و غبار و یا ایجاد خراش در چشم ها می تواند باعث عفونت چشم شود.
سینوس های اردک ها تا پشت سرشان ادامه دارد، بنابراین اغلب اوقات مشکلات تنفسی و بیماری های چشمی با هم همراه می شوند.
چشم های بسته، حباب روی چشم ها و قرمزی از علائم عفونت چشم است.
گاهی اوقات تجمع آمونیاک به دلیل بسته بودن محیط نگه داری اردک یا تمیز نکردن مداوم زیر پای اردک می تواند منجر به قرمزی چشم ها و مشکلات چشمی شود.
یکی دیگر از دلایل بوجود آمدن مشکلات چشمی، مسدود شدن سوراخ بینی اردک هاست، اردک ها همیشه باید به آب عمیق دسترسی داشته باشند، بطوریکه بتوانند سر خود را کاملا زیر آب برده و بینی خود را تمیز کنند.

بسته شدن چشم اردک

..